Zaproszenie do złożenia oferty - przystosowanie opraw do oświetlenia awaryjnego

Data: 
piątek, Styczeń 19, 2018

LOGON S.A. w związku z rozpoczęciem procedury wyboru wykonawcy do realizacji usługi badawczo-rozwojowej zwraca się z prośbą o szacowaną wartość zamówienia dla usługi polegającej na opracowaniu konstrukcji i wykonaniu prototypów innowacyjnego modułu elektronicznego umożliwiającego przystosowanie opraw oświetleniowych do pracy jako oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego zgodnie z normami:

PN-EN 60598-1:2015-04+AC:2016-02 i PN-EN 60598-2-22:2015-01+AC1:2015-10+AC:2016-07+AC:2016-11.

Szczegóły w formularzu szacowania wartości zamówienia.

Po oszacowaniu wartości zamówienia Zamawiający podejmie właściwą procedurę realizacji zamówień w oparciu o zasadę konkurencyjności lub rozeznania rynku.

Oczekujemy na szacunkową wartość zamówienia do dnia 25.01.2018 roku do godziny 11.

 

Test 3

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph, for quick jigs vex! Fox nymphs grab quick-jived waltz. Brick quiz whangs jumpy veldt fox. Bright vixens jump; dozy fowl quack. Quick wafting zephyrs vex bold Jim. Quick zephyrs blow, vexing daft Jim. Sex-charged fop blew my junk TV quiz. How quickly daft jumping zebras vex. Two driven jocks help fax my big quiz. Quick, Baz, get my woven flax jodhpurs! "Now fax quiz Jack!" my brave ghost pled.

Test 2

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph, for quick jigs vex! Fox nymphs grab quick-jived waltz. Brick quiz whangs jumpy veldt fox. Bright vixens jump; dozy fowl quack. Quick wafting zephyrs vex bold Jim. Quick zephyrs blow, vexing daft Jim. Sex-charged fop blew my junk TV quiz. How quickly daft jumping zebras vex. Two driven jocks help fax my big quiz. Quick, Baz, get my woven flax jodhpurs! "Now fax quiz Jack!" my brave ghost pled.

Test

The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymphs. Waltz, bad nymph, for quick jigs vex! Fox nymphs grab quick-jived waltz. Brick quiz whangs jumpy veldt fox. Bright vixens jump; dozy fowl quack. Quick wafting zephyrs vex bold Jim. Quick zephyrs blow, vexing daft Jim. Sex-charged fop blew my junk TV quiz. How quickly daft jumping zebras vex. Two driven jocks help fax my big quiz. Quick, Baz, get my woven flax jodhpurs! "Now fax quiz Jack!" my brave ghost pled.

Pam pam pam

Bum bum bim bam bom cośtam.

Strony