• Strona główna >>
  • Unia Europejska

Fundusze Europejskie

innowacyjna ue

"Fundusze Europejskie- dla rozwoju innowacyjnej gospodarki"

"Inwestujemy w waszą przyszłość"

W latach 2011-2012 LOGON SA zrealizuje projekt  " Wdrożenie innowacyjnej platformy współpracy B2B firmy LOGON SA z partnerami biznesowymi w zakresie zamówień i realizacji dostaw".

W wyniku projektu LOGON SA będzie efektywniej współpracować  z partnerami biznesowymi.

Projekt został wsparty przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.