Artykuły

System ewidencji wejść i wyjść

System ewidencji wejść i wyjść PRZEPUSTKA to autorska aplikacja rejestrująca osoby wchodzące i opuszczające obiekt. System realizuje funkcje tradycyjnej, jeszcze często wypełnianej ręcznie k