Historia

 

1992

 Powstaje LOGON Sp. z o.o.

1995

 Powołanie wyspecjalizowanej firmy LOGONET Sp. z o.o.

2000

 Przekształcenie LOGON Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną - LOGON SA

2004 

 W firmie wprowadzono system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000

2010

 W systemie ISO wprowadzono zmiany pod kątem wymagań ISO 27000

2014

 LOGON SA przeprowadzka do nowej siedziby, ul. Piotrowskiego 7A

 

 Uzyskanie koncesji z zakresu usług świadczonych w formie zabezpieczenia technicznego

2015

 Uzyskanie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego 1 stopnia

 2016

 Uzyskanie koncesji na obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym