Historia

HISTORIA

 

 

1992            Powstaje LOGON Sp. z o.o.

1995            Powołanie wyspecjalizowanej firmy LOGONET Sp. z o.o.

2000           Przekształcenie LOGON Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną – LOGON SA

2004           W firmie wprowadzono system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000

2010           W systemie ISO wprowadzono zmiany pod kątem wymagań ISO 27000

2014           LOGON SA przeprowadzka do nowej siedziby, ul. Piotrowskiego 7A

Uzyskanie koncesji z zakresu usług świadczonych w formie zabezpieczenia technicznego

2015           Uzyskanie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego 1 stopnia

2016           Uzyskanie koncesji na obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym